• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Podstawowym sposobem podniesienia kapitału jest inwestowanie. Każdy kto planuje inwestować pieniądze, musi dysponować pewną ilością własnych lub ewentualnie obcych środków finansowych. Inwestorem ma okazję być osoba fizyczna, jak oraz figura prawna, wyrażana przez wszystkich uczestników rynku – Internacjonalizacja MŚP. W praktyce świadczy to, że mogą być to: gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, i państwo. W zależności od przedmiotu inwestowania wyróżnić wolno inwestycje rzeczowe, których nadrzędnym celem jest pomnażanie majątku trwałego, inwestycje pieniężne, to właśnie dzięki jakim można lokować kapitał. W tego rodzaju inwestycjach wolno wyróżnić również podmioty, jakimi są inwestorzy rzeczowi oraz finansowi. Pierwsi zgłaszają popyt na kapitał, drudzy zaś gotowi są go użyczyć inwestorom bezstronnym. Z tego względu występuje między nimi dokładny związek, który w wielu przypadkach potrzebuje udziału pośrednika.

Categories: Biznes

Comments are closed.