• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Studnie mogą być różne, zależnie od wymogów gruntowo- wodnych na danym obszarze. W wypadku domów jednorodzinnych studnie z wodą pitną będą mały należycie rzeczową wydajność, a na obszarze działki już inną. Do studni z ujęciem wody pitnej, np. tuż przy domkach letniskowych montuje się rurę osłonową, a w nią rurę filtracyjną. Tego typu studnie muszą posiadać dobrą głębokość, by rury osłonowe i filtracyjne odnalazły się w powłoce wodonośnej. Dno studni jest zaślepione, a w jej głębi montowane są pompy głębinowe. Studnie głębinowe z zamontowaną pompą są ukończone obudową z kręgów betonowych lub z tworzywa sztucznego – wypróbuj studnia głębinowa szczecin. W tej obudowie znajduje się zwieńczenie rury osłonowej, detal pompy z przyłączem wodociągowym oraz zawory sprzyjające do zamykania przepływu wody w rurociągu oraz zasilania pompy. Studnie głębinowe z woda pitną musza mieć zamontowane takie urządzenia jak pompy głębinowe do zapewnienia godziwego ciśnienia w instalacji domowej oraz poboru należytej ilości wody.

Categories: Inne

Comments are closed.