• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Należności dla państwa w postaci podatków są to świadczenia finansowe, które mają charakter obowiązkowy i są płacone na rzecz kraju. Definicja traktująca podatku zawiadamia nas, że są one pobierane bez świadczenia o charakterze wzajemnym, poprzez związek publicznoprawny. Dzięki temu, że posiadamy obowiązek ogólnego opłacania podatków państwo ma prawo wpływające do budżetu pieniądze przeznaczać na swoje potrzeby, oraz utrzymanie instytucji, jakie funkcjonują na rynku oraz posiadają zakres publiczny – wypróbuj fundacja opp. Polskie podatki wyróżniają się czterema charakterystycznymi cechami, jakimi są: nieodpłatność, przymusowość, publicznoprawność, oraz bezzwrotność. Są to cechy, które od chwili ich powstania są niezmienne. Wszelkiego typu podatki, jakie na terenie stworzonego przez nas kraju istnieją podzielić można według dwóch grup. Grupami tymi są podatki dla państwa pośrednie oraz podatki bezpośrednie. Oprócz tego istnieje niesłychanie wiele rodzajów podatków jak na przykład: podatek dochodowy, spadkowy, emerytalnym czy również gruntowy. Oprócz tego istnieje też podatek powszechny, czyli VAT, zaś w jego obrębie wolno wyróżnić cło oraz akcyzę.

Categories: Inne

Comments are closed.